Historie Pivovaru

Budova měšťanského pivovaru

I když historie piva sahá do Mezopotámie, do období před pěti tisíciletími, u nás pivo zdomácnělo natolik, že jej můžeme považovat za současnost národní kultury.

Pokud rčení „Kde se pivo vaří, tam se dobře daří" je pravdivé, tak v Pelhřimově je tomu nejméně 450 let. Bylo to roku 1552, kdy město obdrželo právo várečné. Ale je nepochybné, že se pivo vařilo již dříve.

Nejprve se vařilo po jednotlivých domech, které měli právo várečné, tedy v hradbách, kde byli obyvatelé „usedlí". Ale půjčováním pánví, nedodržování regulí, vaření piva o nízké kvalitě, to vše vedlo ke sporům a tak právovárečníci opustili tento způsob vaření „po domech" a jako sídlo pivovaru si zvolili dva domy v Růžové ulici, v místech nynější SPŠS.

Koncem XVII století přesídlil pivovar do míst mezi dnešní ulicí Solní a dřívější Děkanskou. Pivovar přiléhal k vnitřní městské hradební zdi a zabíral celý parkán a polovinu příkopu. V roce 1752 zde bylo postaveno i obydlí pro sládka.

Krátce po polovině XIX století přešel pivovar na tehdy u nás nově zaváděnou technologii spodního kvašení. Více než 200 let stará budova pivovaru však přestávala být vyhovující a tak se roku 1898 začala stavět budova nová, moderní.

V novém pivovaru se začalo vařit pivo na konci roku 1899. Pivovar tehdy nepostrádal žádnou z vymožeností doby. Parostrojní pohon, účelové a prostorné provozovny.

Po znárodnění v roce 1948 byl pivovar včleněn do n. p. Horácké pivovary a po čase se stal závodem n. p. Jihočeské pivovary.

Po pádu socialismu, žádají potomci „právovárečníků" o navrácení pivovaru, ale spor se táhl celých 10 let a pivovar zatím stále patřil pod rozpadající se Jihočeské pivovary. Po několika soudních líčeních a odvoláních se soud rozhodl, že majetek nebude vrácen a pivovar bude privatizován.

Pivovar v roce 2001 kupuje firma DUP zabývající se výrobou kožené galanterie, která provádí v Pelhřimovském pivovaru velké změny.
Pivovar dostává svoje obchodní jméno POUTNÍK, je změněn marketing firmy a to nejdůležitější, mění se technologický postup vaření piva. Tím vzniká nové pivo na trhu, pivo plné chuti a stabilní kvality.

  • Měšťanský pivovar v historickém jádru města
  • Sudy na dvoře měšťanského pivovaru
  • Stavba měšťanského pivovaru
  • První zaměstnanci
  • Historická reklama
  • Původní etiketa

„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří“

chmel

V Pelhřimově je tomu tak od roku 1552.